Her har vi samlet alle videoene som gir kunnskap om og metoder for å hindre rømming.

English videos can be found at the bottom of this page.

​I perioden 2010-2016 rømte 1 770 000 fisk fra oppdrettsanlegg, men hvorfor rømmer fisken?

Hvordan forebygge rømming?

Det er hull i nota. Men hvorfor er det hull i nota? De ansatte finner flere årsaker som ligger bak. Spør 4 x hvorfor for å hindre rømming. 4 x hvorfor er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelser må vi avdekke “lag på lag” hvilke andre årsaker som ligger bak:

Hvordan legge til rette for at ansatte kan gjøre en god jobb for å hindre rømming av fisk:

Hvordan hindrer vi hull i not? I denne filmen deler en driftsleder og en leverandør sine erfaringer:

English videos:

1.770.000 fish escaped from Norwegian fish farms from 2010 to 2016, but why do the fish escape?

How to arrange for good routines to avoid escapes in aquaculture.

Why is it a hole the net? Ask why to prevent escapes.