Slitasje fra notvask

Hvordan skades nota av høytrykksspyling, og hva skal du følge med på for å unngå hull i not?

Foto: Heidi Moe Føre, SINTEF Ocean.

Nota rengjøres ofte med utstyr bestående av roterende vaskeskiver med høytrykksstråler. Her kan du lese om hvordan nota kan skades av høytrykksspyling, og hva du skal følge med på for å unngå hull i not.

De siste årene har vasking med spylerigger ført til flere hendelser med skader på not og rømming av fisk. Inntrykket er at dette har vært et økende problem de siste årene, og da særlig på grunn av slitasjeskader på nøter. Det er flere grunner til det:

Hvordan hindre slitasje og hull i nota?

Les mer:

Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Erfaringsbase/Kniv-mistet-i-not.-Foraarsaket-hull-ved-spyling

Av Heidi Moe Føre, februar 2018.