Sjekklister – årsaker til rømming

Sjekklister kan brukes til å kartlegge årsaker til rømming og iverksette tiltak.

Årsaker til rømming kan kategoriseres som:

En rømmingshendelse kan ofte skyldes flere årsaker. Direkte tekniske årsaker kan også ha flere medvirkende årsaker, som kan være både tekniske, menneskelige og organisatoriske. Årsakskategoriene må derfor sees i sammenheng med hverandre når årsaker til rømming skal kartlegges.

Her kan du laste ned sjekklister som kan brukes for å kartlegge årsaker til rømming og iverksette tiltak. Listene kan også brukes i opplæring, som innspill til risikovurderinger og i det forebyggende rømmingsarbeidet.

Årsakskategoriene er basert på rømmingsrapporter(2010-2016) og intervju med oppdrettere. Oppdrettere kan selv legge til årsaker som ikke finnes i listene fra før.

Følgende årsaker inngår i listene:

Tekniske årsaker

Last ned sjekkliste for Tekniske årsaker.

Organisatoriske faktorer

Last ned sjekkliste for Organisatoriske faktorer.

Menneskelige faktorer

Last ned sjekkliste for Menneskelige faktorer.

Av Trine Thorvaldsen 5.10.2018.