Rapporter

På denne siden kan du laste ned et utvalg forskningsrapporter som er relevante for å hindre rømming.

Kunnskap-og-metoder-for-å-forebygge-rømmingLast ned
Tekniske-årsaker-til-rømmingLast ned
Menneskelige-og-organisatoriske-årsaker-til-rømming-av-oppdrettslaks-og-regnbueørret i perioden 2010-2016Last ned
Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016Last ned
Kunnskap-og-metoder-for-å-forebygge-rømmingLast ned
Kunnskapsgrunnlag-som-reduserer-faren-for-rømming-Moe-et-al.-2014Last ned
Causal analysis of escape of Atlantic salmon and rainbow trout Føre and Thorvaldsen 2020Last ned