Not og kjetting

Oppdrettsnota tåler ikke å være i kontakt med utstyr av metall, og det har vært flere store rømmingshendelser på grunn av hull i not etter slitasje fra kjetting.

Av Heidi Moe Føre, oktober 2017.

Har man kjetting i hanefot eller bunnringkjetting, må man være oppmerksom. Slitasje på not fra kjetting oppstår som regel i forbindelse med uvær og sterk strøm, hvor nota buler ut på le side. Etter uvær bør man derfor gå nøye over le side av de mest strømutsatte nøtene. Slike slitasjeskader kan være lite synlige på avstand under vann og dermed vanskelige å oppdage. Det er også viktig å forsikre seg om at dette er nøye vurdert i forbindelse med beregninger og sertifisering av anlegget.

Lyst på mer kunnskap? Les om to hendelser her:

NB! Hendelsen med slitasje fra bunnringkjetting er fra 2008. Utstyret er endret siden da, men det er fremdeles lignende hendelser med slitasje fra bunnringkjetting, senest i 2016. Derfor kan det fremdeles være noe å lære av dette.