Når rømmer fisken?

Visste du at en av tre fisk som har rømt, rømte under uvær? Og at en av fem rømte i forbindelse med trenging av fisk?

Illustrasjon: Heidi Moe Føre, SINTEF Ocean.

Her kan du lese mer om omstendigheter rundt tidligere rømminger, og hva man bør ha fokus på for å hindre rømming.

I 2016 og 2017 var det lite uvær, og kun to hendelser under uvær på til sammen 50.000 rømt fisk i begynnelsen av 2016.

I de tre årene fra 2013 til 2015 var det annerledes. Da førte uvær, og spesielt ekstremværene Hilde, Lena og Nina til 12 rømmingshendelser og 350.000 rømt fisk.

Dette viser at det er viktig å sikre anlegg før uvær og inspisere nota med dykkere eller ROV i etterkant. Men notveggen er stor, faktisk like stor som en fotballbane, så å studere hele nota like nøye er vanskelig å få til. Etter uvær bør man inspisere områder på le side av nota ekstra nøye, spesielt i nærheten av haneføtter, bunnringkjetting og stramme loddtau eller wire. I tillegg til hull, må man se nøye etter slitasjeskader: En tilsynelatende beskjeden slitasje kan føre til stor reduksjon i styrken til notlinet.

I tillegg til rømminger under uvær, har mange rømminger skjedd i forbindelse med trenging av fisk. De fleste av disse hendelsene har skjedd før eller etter avlusing.

Link til ressurser

Av Heidi Moe Føre, februar 2018