Hindre skader på not fra ekstrautstyr

Oppdrettere forteller at stadig mer utstyr brukes i eller ved nota, og flere er bekymret for at dette kan øke faren for rømming. Dersom utstyr kommer i utilsiktet kontakt med nota, kan det føre til hull i not og rømt fisk. Det har også vært flere tilfeller der utstyr som er designet for å være i kontakt med nota har ført til skader på not og rømming.​

Et oppdrettsanlegg består av flytekrage, not og fortøyning (sertifiserte hovedkomponenter). I tillegg installeres ekstrautstyr som lodd, dødfiskpumpe eller håv, luseskjørt, utstyr til rensefisk, fôringsutstyr, kamera med mer. Det benyttes også en del utstyr under operasjoner på anlegget, som notvasker, kulerekke, orkastnot og presenning.

I perioden 2010-2016 var hull i not fra ekstrautstyr en sentral årsak til rømming: Ekstrautstyr var medvirkende årsak til halvparten av registrert rømt oppdrettsfisk. De største rømmingshendelsene skyltes skader på nota fra bunnring, andre lodd og dødfiskpumpe. Hullene oppsto både som følge av slitasje fra utstyr og under håndtering av lodd.

Risiko for skader på not fra ekstrautstyr kan reduseres med følgende tiltak:

Artikkelbilde: Fiskeridirektoratet

Av Heidi Moe Føre, oktober 2018.