Granskningsmetoder for rømt oppdrettsfisk

Det er viktig å lære av tidligere rømmingshendelser. Gransking er et nyttig verktøy for å finne årsaker til rømming. Vi har utviklet metoder som er tilpasset oppdrettsnæringens behov.

Illustrasjon: Noëlie Delesse

Du kan lese mer om disse metodene og laste ned maler på www.sintef.no/romming.