Fokus på bemanning og arbeidstid

Intervju med ansatte på oppdrettsanlegg viser bekymringer for at mangelfull bemanning og lange arbeidsdager kan føre til rømminger og andre ulykker.

Bilde: T. Thorvaldsen, SINTEF Ocean.

Bemanning handler om å være nok folk, men også om opplæring og riktig kompetanse. Lange arbeidsdager er vanlig under store operasjoner. Det er også vanlig å jobbe skift og overtid.

Følger av lav bemanning og/eller lange arbeidsdager kan være at:

En av de ansatte sa:

I en periode var vi for lite folk. Det var ikke bra. Det ble for eksempel lite tid til inspeksjon i etterkant.

En annen påpekte at:

Riktig bemanning er like viktig som nok bemanning.

En annen ansatt forklarte hvordan lange arbeidsdager påvirker de ansatte:

Det er mye avlusing, og det kan være slitsomt fysisk og mentalt.

Noen operasjoner pågår både dag og natt. Det kan gi utfordringer i arbeidet.

Jeg liker ikke å senke bunnring i mørket, jeg føler at jeg ikke har kontroll. Hvis det henger et opphalertau på en krok for eksempel, da kan det fort skje at det blir en revne.

Hindre rømming gjennom:

Nok folk, nok opplæring og nok hvile.

Av Trine Thorvaldsen, 16.10.2018