Bekymrer du deg for rømming?

Vi har spurt ansatte som deltok på rømmingssikringskurs noen spørsmål. Her kan du lese mer om hva de svarte.

Av Trine Thorvaldsen, august 2018.

Vi spurte en gruppe ansatte fire spørsmål som handlet om rømming.

  1. Bekymrer du deg for at det skal rømme fisk fra lokaliteten du jobber på?
  2. Har dere oppdaget hull i not på din lokalitet de siste to årene?
  3. Synes du at samarbeidet mellom ansatte på anlegg, servicefartøy og brønnbåt fungerer godt?
  4. Synes du at selskapet ditt har nok fokus på opplæring for å hindre rømming?

Hva svarte de ansatte?

Hva ville du svart? Har du snakket med dine kolleger om hva de tenker?

Over halvparten bekymrer seg. Figuren viser fordelingen på 89 svar.

Flesteparten har oppdaget hull i not. Figuren viser fordelingen på 92 svar.

Flesteparten synes at det er nok fokus på opplæring. Figuren viser fordelingen på 93 svar.