Bakenforliggende årsaker til rømming

Som oftest er det skader på anlegg som utløser en rømming, og mest vanlig er det at fisk rømmer gjennom hull i nota. Men hvorfor blir det hull i nota? Det er vanligvis flere årsaker som ligger bak og kan bidra til å utløse en rømmingshendelse. Disse må vurderes i tillegg til direkte, ofte tekniske årsaker. Bakenforliggende årsaker kan dreie seg om menneskelige faktorer og organisering av arbeidet.

Av Trine Thorvalsden, SINTEF Ocean, januar 2019.

Ansatte som har opplevd rømming i perioden 2015-2017 har deltatt i intervju om utvalgte rømmingshendelser. Intervjuene viser at bakenforliggende årsaker til rømming kan være knyttet til:

Bilde: SINTEF Ocean

For å lære av tidligere hendelser er det viktig å kartlegge både tekniske og bakenforliggende årsaker til rømming. Da har man et godt utgangspunkt for å vite hvilke tiltak som må gjøres hvor. Det kan være ute på anleggene, men det kan også være endringer som må gjøres av ledelsen på landsiden. Eksempler på tiltak: