Intervju med ansatte som har vært med på rømmingshendelser viser at årsakene kan være sammensatte. Ingen ønsker å gjøre feil. Det er menneskelig å feile. Organiseringen av arbeidet kan gjøre en forskjell for ansattes arbeidshverdag, som kan bidra til å hindre rømming.

P01 00688

Fisk som rømmer er det siste noen ønsker seg, og ansatte på anleggene kan strekke seg langt for å unngå at det skjer.

P02 00298

For at hver enkelt skal kunne gjøre sitt beste er det viktig at det er nok folk på jobb. Dette er særlig viktig når store operasjoner skal gjennomføres.

P03 00455

Det er viktig å ta høyde for at uforutsette ting kan oppstå når man planlegger operasjoner. Legg alltid inn ekstra tid. Da reduseres presset på den enkelte ansatte, og det er mindre sjans for at noe går galt.

P04 00615

Opplæring er avgjørende for at ansatte kan gjøre en god jobb. Selv om man har mye erfaring fra daglig drift kan man ha mindre erfaring med store operasjoner som ikke gjennomføres så ofte.

P05 00702

Hvis det er for lite folk og for dårlig tid til å gjøre arbeidet ordentlig kan det føre til stress. I en stresset situasjon kan ting skje.

P06 00816

I perioder med stor belastning på de ansatte må man passe på at det ikke blir for lite tid til hvile.

Enkle grep kan gjøre en forskjell.

Hindre rømming gjennom NOK FOLK, NOK OPPLÆRING OG NOK TID!

Saken er basert på prosjektet «Menneskelige faktorer og rømming».

Les mer

People 2 01016