Det er fire hovedårsaker til rømming av fisk. Mer om disse kan du se i vår film.

Flere detaljer finnes i rapporten "Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016".