Spør 4 x hvorfor for å hindre neste rømming.

4 x hvorfor er som å skrelle en løk.

Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelser må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak.

I denne tegneserien finner de ansatte flere årsaker til rømmingen de har hatt.

Last ned tegneserien her