Spør 4 x hvorfor for å hindre rømming. 4 x hvorfor er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelser må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak.

Se også saken om sjekklister