Årsaker til rømming kan kategoriseres som:

 • Tekniske
 • Organisatoriske
 • Menneskelige

En rømmingshendelse kan ofte skyldes flere årsaker. Direkte tekniske årsaker kan også ha flere medvirkende årsaker, som kan være både tekniske, menneskelige og organisatoriske. Årsakskategoriene må derfor sees i sammenheng med hverandre når årsaker til rømming skal kartlegges.

Her kan du laste ned sjekklister som kan brukes for å kartlegge årsaker til rømming og iverksette tiltak. Listene kan også brukes i opplæring, som innspill til risikovurderinger og i det forebyggende rømmingsarbeidet.

Årsakskategoriene er basert på rømmingsrapporter(2010-2016) og intervju med oppdrettere. Oppdrettere kan selv legge til årsaker som ikke finnes i listene fra før.

Følgende årsaker inngår i listene:

Tekniske årsaker
 • Hull i not
 • Not under vann
 • Landanlegg
 • Transport
 • Håndtering av fisk

Last ned sjekkliste for Tekniske årsaker.

Organisatoriske faktorer
 • Planlegging
 • Opplæring
 • Bemanning og arbeidstid
 • Drift og vedlikehold
 • Krav, valg og vurderinger

Last ned sjekkliste for Organisatoriske faktorer.

Menneskelige faktorer
 • Kompetanse og erfaring
 • Yteevne
 • Kommunikasjon

Last ned sjekkliste for Menneskelige faktorer.

Av Trine Thorvaldsen 5.10.2018.