Enkle tiltak kan bidra til å redusere risiko for å miste fisk:

  • Bruk sikkerhetsnett under arbeidssted, over åpninger på dekk og andre steder hvor fisken kan komme seg ut i sjøen. Pass på at nettet er stort nok og riktig montert: Det har skjedd at fisk har sprellet ut av sikkerhetsnett og ned i sjøen.
  • Bruk håv og kar som er store nok til å holde på fisken selv om den spreller og hopper. Ikke ha for mange fisk i håv og kar om gangen. Sjekk at håv og kar er sterke nok og godt festet.
  • Ta det med ro! Har man det travelt, så er det fortere gjort å snuble og glippe. Sørg for at det er nok tid til å sikre at fisken er tilstrekkelig bedøvd.

Man kan også miste fisk i forbindelse med operasjoner som innebærer flytting av fisk til og fra anlegget, for eksempel levering av smolt, avlusing og utslakting. Med tidligere hendelser i bakhodet, kan følgende tiltak være nyttige:

  • Sørg for at det ikke står fisk igjen i pumper og rør etter ulike operasjoner. Man kan også dekke rørenden med et nett eller plassere den i et kar for å sikre at eventuell fisk som står igjen ikke havner i sjøen.
  • Etter utslakting av fisk er det viktig å forsikre seg om at nota er helt tom før man slipper den.

Av Heidi Moe Føre, november 2018