Tidligere rømminger viser at god opplæring, kommunikasjon og planlegging kan bidra til å hindre rømming.

Se filmen om Arne, som er ny i jobben.