Siden er opprettet i forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming.

Gjennom siden formidles forskningsresultater om årsaker til rømming, metoder for granskning av rømmingshendelser og tiltak som kan hindre rømming.

Prosjektet gjennomføres av SINTEF og Høgskulen i Volda.