Hull i not er en viktig årsak til tidligere rømminger. Hva bør man passe på?

Følgende områder trekkes frem:

  • Forhindre slitasje på nota
  • Gode rutiner for inspeksjon
  • Krav til underleverandører
  • Opplæring – kurs i rømmingssikkerhet
  • God kommunikasjon og samhandling mellom oppdrettere og leverandører
  • Tilbakemeldinger fra oppdrettere til leverandørene
  • Hensiktsmessige og tydelige brukerhåndbøker utviklet i samarbeid mellom oppdrettere og leverandører