Har man kjetting i hanefot eller bunnringkjetting, må man være oppmerksom. Slitasje på not fra kjetting oppstår som regel i forbindelse med uvær og sterk strøm, hvor nota buler ut på le side. Etter uvær bør man derfor gå nøye over le side av de mest strømutsatte nøtene. Slike slitasjeskader kan være lite synlige på avstand under vann og dermed vanskelige å oppdage. Det er også viktig å forsikre seg om at dette er nøye vurdert i forbindelse med beregninger og sertifisering av anlegget.

Lyst på mer kunnskap? Les om to hendelser her:

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2015/1215/OEkt-risiko-for-roemming-ved-bruk-av-kjetting-i-hanefot

Inspeksjon av not på Austevoll - vurdering av tilstand og mulige årsaker til skader

NB! Hendelsen med slitasje fra bunnringkjetting er fra 2008. Utstyret er endret siden da, men det er fremdeles lignende hendelser med slitasje fra bunnringkjetting, senest i 2016. Derfor kan det fremdeles være noe å lære av dette.