Tips ved bruk av kulerekke:

  • Vær bevisst på rømmingsfare selv om fiskevelferd naturlig vil være i fokus.
  • Unngå bruk av stor kraft når man drar kulerekka. Ved bruk av kran kan det hende man ikke merker det dersom nota fester seg i kulerekka, og det kan bli revet hull uten at det oppdages.
  • Pass på at kulerekka er stram nok og har nok kuler med lik størrelse. Vær forsiktig med å slakke kulerekka for så å stramme den igjen under trengeoperasjonen. Dette kan hindre at nota kommer i klem mellom kulene.
  • Sjekk at kulene er hele og ikke har sprekker eller skarpe kanter som kan skjære i nota.
  • Unngå for spiss vinkel på kulerekke. Blir den for spiss setter den seg lettere fast i nota. Dette kan kreve at to fartøy håndterer hver sin ende av kulerekka. Trekk kulerekka jevnt og kontrollert.
  • Planlegg godt og ha fokus på kommunikasjon. Alle skal kjenne sine oppgaver og sitt ansvar.

Noen bør ha som oppgave å følge med på at nota ikke blir for stram når kulerekka trekkes.

Sitat Kulerekke

Sitat fra prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming"

Av Heidi Moe Føre, oktober 2018