Felles oppstartsmøter for alle er en god start. Hva er viktig å snakke om?

Hvem Har Ansvaret
Vet Alle Hvordan
Hva Gjor Vi Hvis
Far Vi Raskt Tak
Har Vi Satt Av