I denne presentasjonen finner dere illustrasjoner og eksempler på viktige årsaker til rømming: Slitasje på not og skader ved håndtering av lodd.

Se også Fiskeridirektoratets erfaringsbase for rømming.