Du kan lese mer om disse metodene og laste ned maler på www.sintef.no/romming.