Ansatte som jobber ute på anlegg og fartøy føler et stort ansvar for fisken, og for å hindre rømming. De skal også sørge for egen og kollegers sikkerhet. En ansatt fortalte at det er mange hensyn å ta:

Vi har en nullvisjon for rømming, men også på andre områder. Null rømming, null lus, null sykdom, null dødelighet og null skader på folk.

I løpet av en arbeidsdag må de ansatte gjøre mange vurderinger og valg. Hvordan vurderer de forhold knyttet til personsikkerhet? Svar som ble gitt i HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 forteller en del om dette.

Svarene viser at noen av de ansatte (røktere, driftsledere og ansatte på servicefartøy)

  • mener hensynet til produksjonen går foran hensynet til sikkerheten
  • mener hensynet til fiskevelferd og rømming gjør at sikkerhetsrutiner ikke alltid kan følges
  • av og til er presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten
  • mener mangelfullt vedlikehold har gitt dårligere sikkerhet
  • synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og -prosedyrer

Under kan du se noen eksempler på hva ansatte mener om sikkerhet. Vi spurte hvor enige de var i følgende påstander:

I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til sikkerhet

1 Produksjon Foran Sikkerhet

Svarene viste at 22 % var enig eller svært enig i påstanden (93 av 428 ansatte).

Hensynet til fiskevelferd og rømming gjør at sikkerhetsrutiner ikke alltid kan følges

2 Fiskevelferd

Svarene viste at 13 % var enig eller svært enig i påstanden (54 av 428 ansatte).

Jeg er av og til presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten

3 Presset På Sikkerhet

Svarene viste at 12 % av ansatte var enig eller svært enig i påstanden (52 av 428).

Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet

4 Vedlikehold

Svarene viste at 20 % av ansatte var enige eller svært enige i påstanden (87 av 428).

Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og - prosedyrer

5 Påpeking Av Brudd

Svarene viste at 26 % av ansatte var enige eller svært enige i påstanden (111 av 428).

Hva ville du svart?


Les mer om HMS i havbruk her.

Av Trine Thorvaldsen, mai 2018