Utfordringer:

 • Tar tid
 • Papirarbeid
 • De som gjør jobben deltar ikke
 • Ser ikke nytten
 • Blir ikke fulgt opp

Risikovurdering i praksis:

 • Samle ansatte, gjerne fra ulike lokaliteter, ledelsen bør også delta.
 • Dele inn i grupper (4-5 grupper med 4-5 personer i hver). Hver gruppe har sin "stasjon/bord".
 • Tenke helhetlig - sikkerhet for fisk, men også for folk.
 • Fokus på operasjoner (for eksempel avlusning).
 1. HVORDAN GJØR VI OPERASJONEN I DAG? Beskrive operasjoner og type utstyr som brukes. Hver gruppe bytter så "stasjon" og fyller ut på de andre gruppenes vurderinger.
 2. HVA KAN FØRE TIL RØMMING? Beskrive hva som kan gå galt. Hver gruppe bytter så "stasjon" og fyller ut på de andre gruppenes vurderinger.
 3. HVORDAN KAN VI HINDRE RØMMING? Beskrive tiltak og løsninger. Hver gruppe bytter så "stasjon" og fyller ut på de andre gruppenes vurderinger.
Illustrasjon Hindre Romming

Vi kan hindre rømming gjennom

 1. Bevisstgjøring.
 2. Risikovurderinger basert på ansattes praktiske erfaringer.
 3. Å finne løsninger sammen.
 4. Å dele erfaringer.

Kilder: Holmen, I., Utne, I.B., Haugen, S., Ratvik, I. (2017) The Status of risk assessments in Norwegian fish farming Ratvik, I., Thorvaldsen, T., Holmen, I. (2016) Godt oppdrettervett i Norsk Fiskeoppdrett nr. 4 2016