Vi spurte en gruppe ansatte fire spørsmål som handlet om rømming.

 1. Bekymrer du deg for at det skal rømme fisk fra lokaliteten du jobber på?
 2. Har dere oppdaget hull i not på din lokalitet de siste to årene?
 3. Synes du at samarbeidet mellom ansatte på anlegg, servicefartøy og brønnbåt fungerer godt?
 4. Synes du at selskapet ditt har nok fokus på opplæring for å hindre rømming?

Hva svarte de ansatte?

 • Over halvparten bekymrer seg
 • Flesteparten har oppdaget hull i not
 • Flesteparten synes samarbeidet er godt
 • Flesteparten synes at selskapet deres har nok fokus på opplæring.

Hva ville du svart? Har du snakket med dine kolleger om hva de tenker?

 • Hva kan bidra til mindre bekymring?
 • Hva kan bidra til færre hull i nøtene?
 • Fungerer samarbeidet godt hos dere? Hva kan gjøre det enda bedre?
 • Hvilken opplæring er nyttig for å hindre rømming?
Bilde1

Over halvparten bekymrer seg. Figuren viser fordelingen på 89 svar.

Bilde2

Flesteparten har oppdaget hull i not. Figuren viser fordelingen på 92 svar.

Bilde3

Flesteparten synes samarbeidet fungerer godt. Figuren viser fordelingen på 90 svar.

Bilde4

Flesteparten synes at det er nok fokus på opplæring. Figuren viser fordelingen på 93 svar.