Kunnskap og metoder for å hindre rømming

Gransking

Hvordan granske rømmingshendelser for å finne årsakene?

Når rømmer fisken?

Granskingsmetoder for rømt oppdrettsfisk

Sjekklister – årsaker til rømming

Denne siden er laget for ansatte i havbruksnæringen. Her finner dere materiale som kan brukes i opplæring og eget arbeid med å hindre rømming.

Her finner du informasjon om kjente årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming.