Kunnskap og metoder for å hindre rømming

Denne siden er laget for ansatte i havbruksnæringen. Her finner dere materiale som kan brukes i opplæring og eget arbeid med å hindre rømming. Siden presenterer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, finansiert av FHF.