Kunnskap og metoder for å hindre rømming

Gjennom siden formidles forskningsresultater om årsaker til rømming, metoder for granskning av rømmingshendelser og tiltak som kan hindre rømming.

Denne siden er laget for ansatte i havbruksnæringen. Her finner dere materiale som kan brukes i opplæring og eget arbeid med å hindre rømming. Siden er opprettet i forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming.